Úvod |
Produkty |
Konzultace |
Projektování |
Časté dotazy |
Ceníky |
Reference |
Naši partneři |
Kontakt
English
Mechové rohože
Mechové vegetační rohože se skládají z nosné rohože vyplněné podkladním substrátem a předpěstované vegetace, kterou tvoří převážně mechy a malé množství rozchodníků.

Produkt je určen pro aplikaci zejména na ploché střechy a splňuje veškeré potřebné standardy Evropské Unie. Před aplikací je nutné ověřit zda je svrchní vrstva hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů. Pokud není, je nutné rohož doplnit o speciální bariéru umístěnou na stávající hydroizolaci. Přesný návrh je závislý na konkrétních podmínkách aplikace.

Mezi hlavní výhody aplikované vegetace patří schopnost významně přispívat ke zlepšování kvality okolního vzduchu v důsledku pohlcování pevných prachových částic, kapalných i plynných exhalací oxidů dusíku a dále produkce kyslíku při současném pohlcování oxidu uhličitého v rámci fotosyntézy. Produkt dále plní ochranou funkci svrchní vrstvy hydroizolace a funguje jako retenční vrstva schopná akumulovat srážkovou vlhkost což může hrát podstatnou roli hlavně při přívalových deštích. V neposlední řadě, vegetační vrstva nahrazuje do jisté míry zeleň odstraněnou v důsledku zástavby. Produkt jako celek je velmi trvanlivý a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Hlavní přednosti produktu jsou:
  • pohlcování kapalných i plynných exhalací oxidů dusíku
  • pohlcování pevných prachových částic (13-22 g/m²/rok pohlcených, oproti 2-14 g/m²/rok vyprodukovaným v běžných městských podmínkách)
  • schopnost zadržovat srážkovou vlhkost a zvýšení lokální vzdušné vlhkosti v důsledku zvýšeného odparu
  • produkce kyslíku a pohlcování oxidu uhličitého
  • nízká hmotnost
  • bezúdržbovost a trvanlivost
  • estetické kvality
Mimo zřejmého kladného vlivu produktu na životní prostředí je tento produkt dále velmi perspektivní zejména kvůli neustálému legislativnímu tlaku na omezování emisí oxidů dusíku a prachu.

Předpěstovaná vegetace je tvořena směsí různých druhů mechů a malého množství rozchodníků (rod Sedum). Rozchodníky kvetou a jsou zelené hlavně v průběhu jara a léta, po zbytek roku, zejména v zimě, jsou v útlumu. Mechy naopak v období suchého léta spíše hnědnou a zelené jsou po zbytek roku. Při dodání je vzrostlá vegetace na minimálně 70% plochy rohože.

Předpěstované vegetační rohože se pokládají na sraz přímo na svrchní vrstvu hydroizolace. Odolnost proti odsátí větrem je zajištěna dostatečnou hmotností rohože.

REFERENCE
Bytový dům Rakovník
Zatékání a kondenzace vodních par

RD Hájek u Prahy
Kompletní projektová dokumentace

RD Praha 9
Posouzení nosných konstrukcí po požáru


KONTAKT

CETAM TC s.r.o.
Adresa:
Eliášova 393/20
160 00 PRAHA 6

Telefon: +420 721 279 756
E-mail: info@cetam.cz
 
(2009) CETAM TC s.r.o., Civil Engeneering Technologies and Materials, Trade & Consulting | www.cetam.cz | info@cetam.cz